START BIDPRENTJES PEY & OMSTREKEN LILBOSCH & PEY 40-45 FOTOCOLLAGE TEKSTEN GASTENBOEK INFO

TEKSTEN

Brief 2

Nu 'n brief van 'n Heerlense moeder aan haar zoon in Brunssum.

Beste Frenkie, 

Ik sjchreif je un brief om te late weete dat ik je sjrijf. Als je um niet krijg, zeg ut me dan ken ik um nog es sjtuure. Ik sjrijf wel heel langzaam, ik weet tot je niet so sjnel ken leeze.

Je vader heef jehoort dat de meeste onjevalle jebeure rond 1 kilomeeter van de woning. Dus we hebbe dus besjloote om te verhuize en verder weg te jaan woone.

Het is een jeweldije flet, ik sjweer ut je!! Ram sjiek met een illektriesje sjpoelmasjiene en een illektriesje afzuigkap! Paa gaat al weeke na ut eete op ut aanreg ligge, ik sjnap wel niet hoe of het werk .

Oopa Sjeng is trouwens al bejraave. We hebbe um jevonde bij het verhuize; hij zat versjtop in de linnekast van toen we de letste keer versjtoppertje hadde jesjpeelt. Nee nee, dat was mer un wiets. Hij had zich opjehange. De kindere vroege al of ze met um mochte sjpeele. Maar ik zei nee, hij blijf hange tot de woute koome. Toen de woute jewees waare zeije ze weer mooge we nu met oopa sjpeele? Ik zei weer nee, die kis blijf verdomme dich!!

We hadde in het ouwe huis nog een ram kickse onploffing! Allemaal jaas in de keuke. Paa en ik werde ram de boet uit jesjlingert! Wie een kattepult auwhoer. Wat een beleefenis: het was jaare jeleede dat we nog es saame de boet uit jewees waare.

Jezus Trees, ik meen, je zus Trees, je weet wel die eene die met haar man jetrouwt is, heef net een poet jebigt. We weete nog niet of het een jonge of een meisje is jeworde. Ik ken je dus nog niet vertelle of je tante of oom wort. Als het een meisje is zal je zus haar naar mij noemen. Wel beetje raar tot je kind ook mama heet.

Schjrijf ik niet te sjnel?

Je andere zus, Mia, is al 5 maande ram sjwanger. Je weet dat die altijd zo heet is wie een banaan. Ik had haar zeker al een paar keer jetrappeert! Een echte sjlet ken ut zijn, dus heb ik haar jevraag of ze wel zeker ken zijn tot het kind van haar is.
Laatste week heef je broer Juul, die eezel, de deur van zijn ooto dichtjesjmeete en de sjleutels op het kontakt laate zitte. Is dat votlook met de bus naar Sjeveemet moete rije om de reservesjleutel te haale om ons uit de ooto te laate. Zaate wij daar 1.5 uur te kijke wie een boetsooto. Auwhoer heej...

Ik hoop tot jij et naar je zin heb in Broenssum. En tot je toch noch wat ken eete met die ram duure prijse van jaas ,waater en lich teejewoordig. Wij moete ram uitkijke met jelt uitjeeve. Die uitkeering is jeene vetpot. Maar we koope vaker bij de Liedul, daar hadde ze halve haantjes voor 1 euro. Ech billig, ze waare wel al in et ei jesjtorve en ze sjmaakte naar joemmie.

Um tot we weete dat we rustig aan moete doen met jelt, is pap sjek met vloeitjes jaan koope in plaats van klaare sjigarette. Ik koop nu flos touw en watte, ken ik mijn tampons ook zelluf rolle.

Je weet toch tot je vaader altijd in de kroeg hangt, die verzuip ons duure jelt wel. Het ergste is tot hij dan met een stjuk in de vaan thuis komt en bij ons dan boove de pot jaat hange um Huub te roepe. Ken die dat niet beeter in de kroeg doen? Sjeelt ons weer waater.
Maar ja. Ik had een sjieke jas voor je jekoch op de sjwarte markt. Een heele mooje sjwarte. Witte hadde ze niet. Logisjch ook. Maar er zaate ram sjwaare knoope op. Veel te duur um op te sjtuure. De knoope heb ik eraf jehaald en in de zakke geduujt. Scheelt weer un paar pieke. Je krijg um dus met de pos.

Tja Frenk, ik sjchei nu maar es uit met zeevere. Ons adres ken ik niet op de envullop sjreive want dat ken ik niet. Die sjtomme lui die eers hier woonde hebbe het huisnummer meejenoome.

De jroetjes en een knufful Mamma

(ik heije ook wat jelt wille opsjtuure maar ik kuuke hat de envullop al dichjeplek) 

Een idee om te lezen: "Margaten herdenking 1945-05-30"