START BIDPRENTJES PEY & OMSTREKEN LILBOSCH & PEY 40-45 FOTOCOLLAGE TEKSTEN GASTENBOEK INFO

INFORMATIE

Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen kunt u altijd contact opnemen via de onderstaande gegevens.

Chrit Boonen (foto's)
telefoon: 0475-483418
e-mail: chritboonen@kpnplanet.nl

René Rutten (oorlogsverhalen)
telefoon: 0475-482523
e-mail: rjm.rutten@kpnplanet.nl

Truus en Herman van Kempen (knipsels, teksten, bidprentjes)
telefoon: 0475-483895
e-mail: hhmvk@xs4all.nl

Pierre Baars (foto's)
telefoon: 0475-484398 of 06-18486279
e-mail: pierre.baars1@gmail.com

Algemene informatie

Knipsels openen. Veel knipsels op deze website zijn opgeslagen als pdf. Om een pdf te bekijken moet het programma Adobe Reader op de computer geïnstalleerd zijn. Dit is eenvoudig te downloaden (en daarna te installeren) via de volgende link: klik hier.

Knipsels bekijken. Bij het bekijken van knipsels met een pdf wordt deze standaard geopend in een pdf-kijker. Deze heeft een vaste afmeting. Mocht deze afmeting te klein zijn, dan is de pdf ook te bekijken in groot formaat. Klik hiervoor op de link "Klik hier om de pdf te bekijken in een apart venster.". De pdf opent dan in een nieuw venster.

Disclaimer

Veel van de knipsels op deze website zijn uitgeknipt uit dag- en weekbladen en gaan over de Peyer gemeenschap en inwoners. We gebruiken deze openbare bronnen, die voor iedereen toegankelijk zijn. Ons uitgangspunt hierbij is dat wij de privacywetgeving respecteren, daar waar er sprake is van gegevens over personen. In het geval een knipsel uit een persoonlijke collectie komt die ter beschikking is gesteld, wordt altijd gevraagd om een akkoord voor publicatie. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat er een knipsel is geplaatst zonder toestemming voor het gebruik van (persoons)gegevens, dan wordt dit per direct verwijderd van deze website.

Een idee om te lezen: "Heijnen Bèr"