START BIDPRENTJES PEY & OMSTREKEN LILBOSCH & PEY 40-45 FOTOCOLLAGE TEKSTEN GASTENBOEK INFO

TEKSTEN

Kroetwès

Gedicht uit de Trump van juli 2009. 15 augustus wordt het feest geviert van Maria Tenhemelopneming. Volgens de traditie wordt tijdens de viering de "Kroetwès"gezegend.

Kroetwès.


Slevruike, kiek, ich kòm de Kroetwès brènge
en uch ter ieër, get baeje en get zènge.
Det maaktj uch, haope weer, ein bietje blie
weer zäömerdje good, van alles zitj d'r bie.

Weer höbbe Reinvaart taege gich en wurm en hòmmel
ouch heks en duvel vènje 't eine klòmmel.
Weer höbbe Roaze in oos häöfke staon
en haope det die steeds good blieve gaon.

Väör 't aldaags broad get Terf en ouch get Koare
get Mintthieë taege snòtterbel en blaore.
Eine Notetak der bie is ouch neet slech
dae hèltj òs mök en òngesiefer weg.

Aels jeugtj d'n duvel weg wie weer det haope
en bie de weeg kan 't kientje baeter slaope.
Get Kamille väör de krenkskes van alle daag
de Witte Reinsvaar väör de pien in de kop of maag.

De Droeve zeen väör de gooje kantj van 't laeve
ich drènk gaer wien, kèntj geer mich det vergaeve.
Get Geitebaard kömptj ein hoesvrouw steeds van pas
det zörgtj väör eine frisse lieveskas.

Ich höb ein reip van Sjäölkestòf gevònje
dao höb ich alles mit bie-ein gebònje.
Ouch duujdje ich nog flot ein Goudsbloom drin
väör mien sjoanheid want, ich bön ein gruetse pin.

Slevrouw, weer haope det geer uch blief meuje
en det geer zörgtj det 't altied zoa moog greuje.
Kòm zaegen noe dae sjoane Kroetwès-poes
den gaon weer good besjermptj väör ein gans jaor weer nao hoes.

Een idee om te lezen: "Makers sjlager 2010"