START BIDPRENTJES PEY & OMSTREKEN LILBOSCH & PEY 40-45 FOTOCOLLAGE TEKSTEN GASTENBOEK INFO

TEKSTEN

Onze Lieve Vrouwe Put Schilberg

Enkele wetenswaardigheden bij de oprichting van de wijkvereniging Schilberg. Informatie komt van mede-oprichter en eerste secretaris Chris Peulen.

Oktober 1977

Oprichting Buurtvereninging.

Initiatiefnemers waren  Jos Hees  Dr Poelsplein,  Truus Dijks  Heerweg en                                    Chris Peulen  Burg. Meuwissenstraat.

Op de eerste bijeenkomst in zaal Frans Houben aan de Bosstraat melden zich 76 personen.

Chris Peulen opende de bijeenkomst en maakte bekend wat de bedoeling was.
De aanwezigen waren ingenomen met de ideeën van de initiatiefnemers, dat in de wijk Schilberg met zoveel jeugd, nieuw leven werd gebracht.
Nol Craemer van de café aan de Bosstraat schonk veel vertrouwen en gaf een donatie van fl. 100.-

Buurtvereniging Schilberg was een feit.

Er werd gelijk een drie-koppig bestuur gekozen:
Jos Heuvelmans Kleefstraat voorzitter,
Chris Peulen Burg.Meuwissenstraat secretaris,
Jos Hees Dr.Poelsplein  penningmeester.
Diezelfde avond werd het bestuur nog uitgebreid met twee leden:
Jan Hanssen Kleefstraat
Jac Fransen  Heerweg.

Op de eerste algemene vergadering waren 46 personen aanwezig in zaal Houben, wat ook gelijk verenigingslokaal werd.
Het bestuur werd uitgebreid tot 13 leden.
De naam werd Onze Lieve Vrouwe Put Schilberg.
Op deze vergadering werd ook het voorlopige programma 1977-78 samengesteld en zag er als volgt uit:
Kerstviering voor 55-plussers
Vastelaoves optocht
Paas-eieren rapen
Verjaardagsaktie,( voor ieder jaar een centje)
Ziekenbezoek
Welfaer middag
Koninginnedag schooljeugd
Uitstapje Steinerbos schooljeugd
Dropping eerste week december
Disco voor de jeugd
Kaartwedstrijden
Windbuks concour
Busreis

Deze evenementen hebben de 13 bestuurleden met hulp van meerdere Schilberg bewoners kunnen verwezelijken de eerste 12 jaren.

In 1978 werden door notaris Bos de statuten op gemaakt en ondertekend door voorzitter Jos Heuvelmans en secretaris Chris Peulen.

Het bestuur:
Jos Heuvelmans  voorzitter
Chris Peulen secretaris
Jos Hees penningmeester


Jan Renet              Bosstraat
Harie Steskens       Bosstraat
Jan Golsteijn          Bosstraat
José Smeets          Heerweg
Hubert Stams         Heerweg
Mia Martens           Heerweg
Lies Kasik              Kerkveldsweg O
Theu v.d.Loier        Kerkveldsweg O
Mart Smeets          Kerkveldsweg O
Ingrid Steijvers       Kerkveldsweg O


Een idee om te lezen: "Fanfare denkt aan de jeugd"