START BIDPRENTJES PEY & OMSTREKEN LILBOSCH & PEY 40-45 FOTOCOLLAGE TEKSTEN GASTENBOEK INFO

TEKSTEN

Wie eine droum oetkoom

Is oorspronkelijk in Brabands dialect geschreven

Wie eine droum oetkoom

 

In ein klein wit huuske wone

Baerke en zien vrouw

Baerke stuitj väör de vinster

de vrouw bie de sjouw.

 

Baerke rouktj ‘n piepke         

de vrouw kaoktj de pot

Baerke zaetj: ich gaon vèsse

de vrouw zaetj: och god!

 

He reep nog èns: ich gaon vèsse

en zie nog èns: auwieë.

Doe vroogter: vrouw waat is dich

höbse weer koppien?

 

Nae zaetj zie, ich bön zoea bang

det dich get gebäörtj

ich höb dees nach zoea akelig

äöver dich gedruimdj.

 

Ich zoog twieë vraemdje manslui

die droge miene man

väör doead de kamer bönne

Ich sjròk der wakker van.

 

Ich huuërdje de ule kratse

en nach zo’n raar geroes

nae, ich bön neet biegeluivig

mer ich raoj dich toch, blief thoes.

 

Doe bös neet biegeluivig

mer zòts ’t waere vrouw

es ich vandaag diene zin deej

en daoròm gaon ich gauw.

 

Het waer is good om te vèsse

ich wèd det de baars good bietj

ich kom mit ei nèt vol

trök väör aetestied.

 

Baerke pakdje zien gaert

en zag : tòt straks, daag saam

de vrouw kòs niks zègke

En keek ‘m nao door de raam.

 

’t Woor aetestied, ’t woor aovendj

de vrouw bleef allein

’t hert, ze kòs ‘t veule

kròmp van angs inein.

 

Ze leep door ’t hoes te lemmentere

haw der mer miene zin gedaon

dae is zeker verdrònke

dao is geine twiefel aan.

 

Dao huuërtj ze boete loupe

God dank dao zòtse ‘m höbbe

Twieë manslui valle lachendj

De klein kamer bönne.

 

Hie höb geer noe , vrouw

’n pimpelzootje eure man

Hè is zoea bezaope, detter

gein voot verzitte kan.

 

Een idee om te lezen: "Actie Klanbordgroep "Groot Pey""