START BIDPRENTJES PEY & OMSTREKEN LILBOSCH & PEY 40-45 FOTOCOLLAGE TEKSTEN GASTENBOEK INFO

TEKSTEN

Ontzettend moord-drama te Putbroek

Hendri La Meuse maakte dit gedicht op de wijze van het lied; Als ik naar je blinde oogen kijk. Het gedicht in geschreven naar aanleiding van het stropersdrama dat zich afspeelde in de nacht van 27 op 28 november 1932 in de Annadaalse bossen.

1.
O wat ging een schok door heel den lande
O wat staat eeieder nòg versteld
Bij het hooren van het droef gebeurde
Middernacht bij Putbroek in het veld
Nimmer werd zoo'n gruweldaad bedreven
Ieder vind het vrees'lijk ongehoord
Heel de streek staat stom verschrikt,verslagen
Bij het feit van deze reuzenmoord.

2.
In een eenzaam,nederig boerenhuisje
Zaten laat,'t liep tegen middernacht
'n Drietal jongens de ure te verbeiden
Om gezamelijk te gaan ter jacht.
Geen geweer,alleen een strik tot wapen
Om te verschalken,'n haas of een konijn
Toog ons drietal trouwe kameraden,
Op de jacht,het zou hun laatste zijn.

3.
In het veld,dicht bij het bosch gekomen,
Knalden schoten plotseling keer op keer
't Drietal wilde zeker ras nog vluchten
Doch getroffen stortten ze allen neer.
Ofschoon gewond maar toch nog niet ten doode
Werden zij door de bandieten verder
Net als wilde beesten afgeslacht.

4.
Toen is men de lijken gaan verslepen
Naar een diep in 't bosch gedolven graf,
op een heel geraffineerde wijze
Ten einde te ontgaan gerechte straf
Maar de vloek van deez' gemeene dade
Bleef niet uit,dat bleek al gauw en ras
't Geheime graf, het werd weldra gevonden
Nadat men een tijd aan 't zoeken was.

5.
Wie beschrijft de groote consternatie,
Wie beschrijft het naamloos ouderleed
Zoo hun zonen plotseling te verliezen
't Is gewis iets wat men nooit gergeet.
O wat smart, wat droeve diepe rouwe
Kwam hier in het nachtelijk tot stand
Ieder is begaan met de arme jongens
Afgeslacht door vuige moordenaarshand.

6.
Klokke luiden, er gaan grafwaarts henen
Brave jongens, zonder smet of blaam
Nergeveld,  door zeker soort van menschen
Goed bekend, tot alles wel in staat.
Mannen met een 'reuzenreputatie'
Beulen van het eerste klasse soort
Die bij beesten in de schaduw moeten kruipen
Die niet deinzen voor den laagsten moord.

7.
Duizende van heinde en van verre
Zijn gekomen allen kerkwaart heen
Om getuige mede hier te wezen
Van familie leed en droef geween.
Verontwaardiging kent geene grenzen
Over der bandieten snoode daad
Door wier toedoen hier dit drietal jongens
In hun Jeugd alreeds ten grave gaat.

8.
Moordenaars, uw straf zal vreeselijk wezen
De grootste straf voor u is véél te licht
Ge hebt een onherstelbaar kwaad misdreven
Ja, ge hebt des duivels werk verricht
Waren wij thans nog in vroeger tijden
Van de pijnbank met tot slot het rad
't Zou eenieder de voldoening schenken
Als men uw gebeent' gebroken had.

9.
Daar komt er plots een telegram verschijnen
't Vierde lijk gekomen voor den dag
Die ook mede in de sombere bosschen
Sinds al lang vermoord, verborgen lag
Moordenaars, nu kan men zich begrijpen
Waarom gij sindsdien dat plekje schuwt
Ja er zijn soms wel van die momenten
Dat 'n apache van zijne daden gruwt.

 

 

 


 

Een idee om te lezen: "Dag voor de ouderen 2014"