START BIDPRENTJES PEY & OMSTREKEN LILBOSCH & PEY 40-45 FOTOCOLLAGE TEKSTEN GASTENBOEK INFO

TEKSTEN

Feest lied

Dit lied is opgeschreven door Mia van Buggenum op 2-5-1934 ter gelegenheid van 't 25-jarig priester jubileum in Pey van pastoor Drummen. Johannes Drummen was van 1909 tot en met 1937 pastoor in Pey.

Feestlied

Parochie Pey, Parochie Pey is heden zoo blij,
Om haren Herder op zijn zilveren feest,
Ja groot ja klein, wie 't ook mag zijn,
Verheugt zich met Pastoor naar hart en geest. 2x.

Allen juichen blij te moed,
Onze Pastoor wees gegroet. 2x.

Alle kleine zingen mee,
Onze Herder heil hoezee.

Onze Herder aller lied,
Zijne glorie sterve niet.

Een idee om te lezen: "Rademakers-Vergoossen Frits en Lies"