START BIDPRENTJES PEY & OMSTREKEN LILBOSCH & PEY 40-45 FOTOCOLLAGE TEKSTEN GASTENBOEK INFO

TEKSTEN

Treesje

versje van vroeger gekregen van Pierre Clerx

“Treesje”

Treesje kreeg een nieuw kwartje

Want ze was zo zoet geweest

Daarvoor mocht ze iets gaan kopen

Nu, dat was een heel groot feest

Ha, ze wist iets, één stuk vlakgom en een kwatta reep erbij

Vlug liep Treesje nu de straat op

O, haar hartje sloeg zo blij

Kijk, daar zag ze al de winkel

Maar wie had daar zo’n verdriet

Och, het was een heel arm kindje

Nee, die keek zo vrolijk niet

Ze zat erop een stoep te schreien, ik heb zo’n honger, ik heb zo’n pijn

Och, zei Treesje ben jij zo ziekjes

Kom het zal gauw beter zijn

Even nog moest Treesje denken

“ ’t hélé kwartje”…….”ja” het moest

“Hier “ zei Treesje nu niet meer huilen

O, wat was dat lief en zoet

’t Meisje lachte door de traantjes

Treesje lachte met haar mee

Want ze voelde het goed van binnen

Lieve Heertje was tevree

Lieve Heer zal Treesje lonen

God die alles weet en ziet

Hij vergeet zo’n brave kindje,

Dat zo goed is zeker niet

Een idee om te lezen: "Wienen Hub"