batje.eu
Op deze pagina kunt u een berichtje achterlaten. Dit kan door op "gastenboek tekenen" te klikken.
 

 
Totaal aantal berichten: 101
[gastenboek tekenen]
 
Dr. Willem F.A. Heemskerk
uit Echt
HULDE EN RESPECT VOOR PEJJERLANDJ
Inderdaad! Dit " Laus et Jubilatio" (Lof en Hulde) past de heer René Rutten EN al zijn vrienden/medewerkers voor de veelzijdige arbeid die zij al vele jaren voor dit Pejjerlandj verrichten. Tal van aspecten worden daarin en daarvoor belicht : van ons aller LILBOSCH en de geachte P. Trappisten ( thans met Vader Abt Malachias) , de daar gelegen bunker uit W.OII , de rondleidingen aldaar...... en zeker ook de vaak dramatische, gedetailleerde, aparte oorlogsverhalen over getroffen families (waarvoor veel onderzoek-werk nodig was). Steeds weer blijkt dat hiervoor allerlei bronnen aangeboord moesten worden, om tot dat resultaat te komen. Zo blijkt weer eens dat W.O.II dikwijls diepe wonden geslagen heeft in een bevolkiingsgroep in Peij, die - tezamen met haar Kerk - doorgaat voor een alom gewaardeerde historisch-culturele samenleving. Vanuit mijn burgemeesterstijd in de gemeente Echt ( 1966 tot medio 1986) weet ik daarover mee te praten, omdat ik daar vaak acte de présence gaf bij tal van gelegenheden en dat niet alleen op befaamd muzikaal terrein!. Over zaken als W.O.II kan ik als oud-onderduiker en zelfs (ontvlucht)gevangene meepraten,getuige mijn boek over de H.Edith Stein EN haar tijd (Sittard 2005). Inderdaad : de impact van een dergelijk ingrijpend gebeuren moet men voor de betrokkenen en hun families bepaald niet onderschatten. Publicaties terzake zullen ook door Gemeentebestuur, Kerkbestuur, Bisdom en het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlog Documentatie ) op prijs gesteld worden. Mijnerzijds vergezellen u op mijn oude dag de allerbeste wensen...... Dr .Willem F.A.Heemskerk, Waterjurist/publicist/oud-burgemeester Echt ( en echtgenote )

" Dankbaarheid is het geheugen van het hart" ...........voor belangeloze arbeid ten faveure van onze Samenleving all-in !

07-10-11 om 17:09| website | emailadres
 
Ben Vaesen
uit Bavel
Geachte Heer Golsteijn/Rutten

Toevalligerwijs kwam ik op uw website terecht en ben daar de hele avond blijven hangen.
Waarom? Mijn vader was Harrie Vaesen, geboren in 1903 te Linne, en mijn moeder Anna Werens, geboren te Putbroek in 1908.
Beiden hebben veel van wat beschreven wordt op de webpage meegemaakt. Ik zelf ben geboren in april 1951 achter de Abdij te Lilbosch. Het huis staat er nog steeds. Mijn vader werkte enige tijd na de oorlog als stoker op de abdij/gezellenhuis. Mijn doopnaam is Hendrikus maar ik werd genoemd Ben naar Pater Bernardus.
Die kwam blijkbaar veel over de vloer bij mijn ouders. Ik heb er slechts kort gewoond want mijn ouders verhuisden naar de Prins Bernhardstraat te Echt.
Overigens kwam Pater Bernardus ook daar nog vaker langs omdat hij dan s’ochtends een mis had opgedragen in de Landrichuskerk.
Lilbosch heeft dus een bijzondere betekenis in onze familie. Mijn vader heeft ondergdoken gezeten in de oorlog (hij keerde niet meer terug naar de arbeidseinsatz) in Merum bij een zus van mijn moeder in de schuur. Mijn moeder zat met mijn oudste twee zussen ondergedoken in Putbroek bij haar ouders. Daar zijn ze uiteindelijk ook allemaal bevrijd.Tijdens de laatste oorlogsdagen kwam nog een zus van mijn moeder, Juliana Werens, om door een granaatscherf. Mijn moeder is van de familie Werens te Putbroek, haar broer was een van de 4 jongemannen van de Putbroeker Moord door de boswachter en zijn zoon rond 1930.
Zelf ben ik in Echt opgegroeid maar heb Echt verlaten in 1972 om te gaan studeren aan de Militaire Academie.
Ik heb een loopbaan gemaakt bij defensie en ben als militair diplomaat in Washington geeindigd. Het toeval wilde dat ik daar enkele jaren geleden
werd uitgenodigd bij een reunie van een amerikaanse divisie uit de 2e WO waarbij toen bleek dat deze divisie mijn ouders in maria hoop/putbroek heeft bevrijd.
Ik heb toen alle nog resterende reunisten van deze divisie daarvoor nog eens ter plekke in de USA kunnen bedanken.
Tot zover een reactie op uw webpage. Ik heb met genoegen al uw documenten zitten lezen. Ik herinner me nog uit mijn jeugd dat ik op zondag de mis moest dienen in de Landrichuskerk en dan daarna bij Prof Geurts op zolder in het oude gemeentehuis op de Plats zijn museum ging bezoeken. Met een paar vriendjes mochten we dan soms naar zijn verhalen luisteren over de oorlog waarbij de intense gevechten in St Joost toen een enorme indruk op mij maakten.

Nogmaals hartelijk dank voor uw bijozndere geschiedschrijving

" Ben" Vaesen
Korte Bunder 7
4854 MX Bavel
06-23918862
http://nl.linkedin.com/pub/ben-vaesen/b /b58/b03
22-09-11 om 20:06| website | emailadres
 
Gonny Barrois-van Balkum
uit Herkenbosch
Per toeval kwam ik op deze site terecht en zag een klassefoto staan waar ik op sta. Zelf heb ik die foto ook nog maar wist nog maar enkele namen. Nu heb ik zo compleet...merci.
Zelf heb ik maar 14 maanden in Pey gewoond in de Hubertusstraat (1967-1968) en toen gingen we weer verhuizen. In dat jaar heb ik wel unne jung leren kenne en ben daar al 36 jaar mee getrouwd en Chrit dich kens dem auch good....

19-09-11 om 11:17| website | emailadres
 
Thei Verstraeten
uit Pey
Renee,Chrit, Truus en Herman,

Waat bun ich blie det ger door goant mit dees site.
Et zoe ein groat gemis zeen veur veul Peyenaren en anger minse.

Veul succes !!!!!

27-08-11 om 16:58| website | emailadres
 
F. J. M. (Frans) Hendrickx
uit Houtigehage (Fryslân)
Beste Websitebeheerders,
Prachtig allemaal.
Ik woonde van 1949 tot 1968 op het adres Rijksweg zuid 11.
Frans Hendrickx

08-08-11 om 21:55| website | emailadres
 
 
Webontwikkeling: Bart Golsteijn