Untitled Document

Sjppingsverhaol van de gemndje Ech
Ein verhaol ver 't ntstaon van Ech. Waal gesjreve door eine Pejjer; Sef van Wegberg.De sjpping en t ontstaon van de gemndje Ech.

Dees vizie op de sjpping van oos Ech is gesjreve door eine Pejjer jng van
78 jaor,  mit hert, verstandj en ein groate verbeeldjingskrach.

Wie Oos Leven Hier de waereld aan t make woor, haw dr ouch ein raamplan vr de gemndje Ech.

Ies ging dr nao Pej. Wie dr zoog det zien sjpping dao oet ks greuje tot minselik welzeen en minselike welvaart en wie dr mit de ieste Pejjer minse knnis gemaaktj haw,  ging dr ver de Slek nao Gebrook en zoa nao Ech en Berkelier. Van dao oet nao Sint Joas en t Hnge. Toen hae zoog det zien sjpping veral gewaardeerdj waerdje, maakdje hae zien werk aaf in Ptbrook, De Bos en Deelgaard.

Oppe Deelgaard wore ze neet zoa gaw tevreje, want die wlle ouch det moder Maria zich dao zoe vestige. Mer de Hier ms zien moder ein bietje in de handj haoje. Hae leet zien weuning  oppe Deelgaard numme es Maria van de H. Hoop en stuurdje dr ouch nog get gepassioneerdje paters haer.

Oppe Bos deej dr t zelfdje;  hae goof zien hoes dao ouch eine naam mit  Maria dr in en stuurdje nao de Bos eine houp Zsters. Zoa leet dr zich op versjillendje plaatse ein weuning boewe. In Pej gebrdje det door eine beroemdje architect, Pierre Cuypers.  Om zien moder stil te haoje, moogdje ze hie ouch mit hre naam nao bnne.

Ech zelf, dao kooster neet achterblieve. Hae leet ein sjoan kirkweuning boewe wo dr eine Landricus ztbaas van maakdje.

Op Sint Joas leet er zich een hiel sjoan saort vakantieweuning boewe wo der hiel  gruuets op woor en wo hae eine Judocus de baas leet zeen.

Wie hae mit zien hoeser klaor woor, bekeek dr nog ns de hiel gemndje en vnj alles zoa sjoan! Noe ging dr zrge det in de gemndje allein mer gooi, braaf, helwirkendje minse ginge wone.

In al zien tevrejenheid haw dr nog ein zrg: zien moder, die leef Maria, wl in de gemndje ouch veral ein hoes of klein huuske. Ein klein, soms hiel  klein huuske langs de waeg wo hr beeldj meistens in prnkdje, haw ze al gaw in de hiel gemendje.  Zoa haef se dr noe in Berkelier nog drie.

Toch woor ze nog neet tevreje. Ze wl gaer in t middelpuntj of vrop staon en woor aan t oetkieke nao ein sjoan plek urges in de gemndje. Mit behulp van eine herder mit zien sjp vnj ze die plek oeteindelik op Sjaelberg. Dao kreegse ein prachtig wit hoes, woo de minse van hiel Ech haer kste m aan Maria alles te vraoge esse in noad of krankheid zote. De minse brandjen dao vl  kaese;de daekes van Ech zeen noe nog hiel gelkkig mit de opbrengs van die kaese.

Maria stng intsse sjoan te prnke achter die kaese, mer ze deej zich ouch vl meute bie hre zoon m die minse allemaol zoa good mgelijk te helpe. Ein good vrbeeldj daovr ligtj bie graaf vanne Holtstraot dae mit de hulp van Maria zien zeven dochters nog aan de man gebrachtj kreeg en dao zoa dankbaar vr woor det ter vanaaf de Holtstraot zeven klein kapelkes (voetvalle) leet boewe die de minse van Pej de waeg nao de kapel weze. Maria vnj die kapelkes zoa sjoan det ze die later rndjm hr kapel leet neer zitte wo ze noe nog vr Maria staon te prnke!

Noe Maria tevreje gesteldj woor, woor dr toch nog neet van alle zrg aaf.    

Dao leep in Ech nog eine Rochus rndj dae besmttelike zeekdjes ks genaeze, mer dae mins woor al tevreje mit ein paar klein huuskes, nger angere in Ech oppe Wienstraot en in Pej.

In Pej woondjen al gaw vl minse die vl hawwe, mer ouch regelmaotig get kwiet wore. Om die dnger trk te kriege vroge ze eine Antonius m hulp. Dae hlp hun zoa good det ze oet dankbaarheid ein sjoan huuske vr m boewdjen oppe Drpstraot. Die kapel is nog good ongerhaoje en es ter processie is in Pej, geitj die m altied efkes gooien daag zgge.

Oos Hier haw ouch gezrgdj det ter geng hulptroepen bie zich haw; oppe Bos de Zsters, oppe Deelgaard de paters en op Lilbosch de machtige Trappisten. In Ech zelf hadse den ouch ein Hoes mit hiel braaf maedjes, de Carmelitessen, en nog eine groep zsters die zrgdje det de minse lierdje laeze en sjrieve, die numdjen zich nao de heilige Ursula, de Urselinen.  En verder koom in Ech nog ein Kluusterke; de zsters van det Kluusterke  verzrgdje aoj en kranke minse. t Woor de vrluiper van t groat bejaardenhoes waatr noe stuitj.

De minse in de ganse gemndje ginge dk nao de weuningen van de Hier m m te  bezeuke en door al die gebrtenisse woor t, det welvaart nao geis en lief biej de minse oet gans Ech hiel groat waerdje.  De gemndje straoldje zoavl goojjigheid oet det zich de plaatse Zstere en Nuujstadt bie Ech aansloote.  Wie t toch allemaol kan gaon, esse mer gooigheid oetstraols.

Sef van Wegberg (ouch waal Sef van Sjaak oette Brk)

 

PS  Ich haop det t meiste van dit verhaol ouch nog waor is!

 

 
 
 
Webontwikkeling: Bart Golsteijn